شعر امام زمانی/ غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد +صوت و فیلم - بلموت آفابت


شعر امام زمانی/ غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد +صوت و فیلم

شعر زیبا برای امام زمان همراه با صوت و فیلم به منتظران مهدی فاطمه(ع) تقدیم می شود.

به گزارش جام نیوز، شعر زیبا برای امام زمان همراه با صوت و فیلم به منتظران مهدی فاطمه(ع) تقدیم می شود.

 


غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد
از شما دور شدن زار شدن هم دارد

 

 

هر که از چشم بیفتاد محلش ندهند
عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد

 

 

عیب از ماست که هر صبح نمی بینیمت
چشم بیمار شده تار شدن هم دارد

 

 

همه با درد به دنبال طبیبی هستیم
دوری از کوی تو بیمار شدن هم دارد

 

ای طبیب همه انگار دلت با ما نیست
بد شدن حس دل آزار شدن هم دارد

 

آنقدر حرف در این سینه ی ما جمع شده
این همه عقده تلنبار شدن هم دارد

 

از کریمان فقرا جود و کرم می خواهند
لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد

 

ما اسیریم اسیر غم دنیا هستیم
عفلت از یار گرفتار شدن هم دارد

 

============
دلم جز هوایت هوایی ندارد
لبم غیر نامت نوایی ندارد

وضو و اذان و نماز و قنوتم
بدون ولایت صفایی ندارد

دلی که نشد خانه یاس نرگس
خراب است و ویران بهایی ندارد

بیا تا جوانم بده رخ نشانم
بیا تا جوانم بده رخ نشانم

که این زندگانی وفایی ندارد
که این زندگانی وفایی ندارد
 
 
 
 
 

زمان: 2018-05-20 21:00:02